Termogrammas salīdzināšanai

veiktas dabiskos apstākļos (bez spiediens starpības) termogrammas izmantojot Blower Door iekārtu (ar spiediena starpību)