Patvertņu hermētiskuma pārbaude

Pagaidu patvertnes pārbaudes uz naftas platformām

Pagaidu patvertnes pārbaudes uz naftas platformām ir sarežģīts uzdevums.

Tā veikšanai nepieciešama ne tikai augsta operatora kvalifikācija, bet arī morālā un fiziskā gatavība.

Uzņēmuma IRBEST speciālisti ir atbilstoši sagatavoti, ko apstiprina daudzu gadu darba pieredze ekstremālos apstākļos Tālajos Austrumos.

 

Pagaidu patvertņu augsts gaisa hermētiskums

Augsta gaisa hermētiskums pagaidu patvertnē – tas ir darbinieku veselības un dzīvības drošības ķīla uz naftas platformas.

Papildu gaiscaurlaidības pārbaudēm uz naftas platformas, obligāti tiek veikta noplūdes vietu meklēšana konstrukcijās un to mezglos.